Bài đăng

Nhan biet con tang huyet ap va chi so huyet ap binh thuong la bao nhieu

Tu van chi so ap huyet cua nguoi thuong nhat la bao nhieu?

Muc chi so huyet ap binh thuong theo tung do tuoi

Chi so huyet ap bao nhieu la binh thuong?

Chi so huyet ap binh thuong o nguoi khoe manh la bao nhieu?